Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü

Uşaqların Beynəlxalq Müdafİəsİ Günü (International Children's Day) - 1 İyun 1950-cİ İldə BMT - nİn Baş Assambleyası tərəfİndən qeyd olunması qərara alınıb.